Elektronische systemen (3831)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Kris MYNY 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arish SATEESAN 
 ing. Laurens LE JEUNE 
 Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
 ing. Seppe DELWICHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakel IW informatica - deel 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 2Overgangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels