Fysica: golven (3832)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart VERMANG
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart VERMANG 
  
Co-titularis :Prof. dr. Stan WOUTERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dirk WILLEM 
 ing. Femke DE BIE 
 De heer Stefan JANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels