Project Engineering Skills (3833)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Wim DEFERME
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Wim DEFERME 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Karel KELLENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Prof. dr. Bart VERMANG 
 De heer Dieter REENAERS 
 dr. Els WIEERS 
 ing. Eric CLAESEN 
 ir. Frederik ROGIERS 
 ing. Geert LEEN 
 ir. Geert VANDENSANDE 
 Mevrouw Genevieve MARTY 
 ir. Gert VANHEES 
 De heer Indranil BASAK 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 ing. Jos HOLSTEEN 
 Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
 Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE 
 ing. Leander VAN CAPPELLEN 
 ing. Maarten VERHEYEN 
 De heer Manoj JOSE 
 Prof. dr. ir. Michael DAENEN 
 Prof. dr. ir. Momo SAFARI 
 Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
 ing. Pieter VERDING 
 Prof. dr. ir. Ronald THOELEN 
 Prof. dr. Stan WOUTERS 
 dr. ing. Tim EVENS 
 ing. Yves PALMERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1626,01626,0NeeJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1355,01355,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels