Geïntegreerd project - Nucleaire technologie (3846)

Contactpersoon :ing. Luc LIEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Luc LIEVENS 
  
Co-titularis :dr. Bart DREESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Brigitte RENIERS 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 
 Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemie schakel (2830) 4,0 stptn
    Coding & Scripting schakel (4293) 3,0 stptn
    Elektriciteit schakel (4312) 6,0 stptn
    Fysica schakel (2822) 3,0 stptn
    Kernfysica 1 (2592) 4,0 stptn
    Mechanica schakel (2821) 4,0 stptn
    Nucleaire meettechniek (4480) 7,0 stptn
    Radiobiologie en stralingsbescherming (2686) 3,0 stptn
    Radiochemie (2690) 4,0 stptn
    Regeltechniek (4295) 4,0 stptn
    Statistiek schakel (2915) 3,0 stptn
    Wiskunde 1 schakel (2829) 5,0 stptn
    Wiskunde 2 schakel (2828) 3,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 2Verplicht1084,054544,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels