Customer Experience Management (3851)

Contactpersoon :Prof. dr. Lieve DOUCE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lieve DOUCE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Katelijn QUARTIER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de handelswetenschappen - marketing managementVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master HW AFF track accountancyKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master HW AFF track financeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master HW OM track private sectorKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master HW OM track publieke sectorKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - supply chain managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie vrije keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW-MARKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur - marketing intelligenceKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels