Bedrijfsfinanciering 2 (3886)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim VOORDECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim VOORDECKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Lien VEKEMANS 
 De heer Sander VANDEVENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma handelsingenieurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels