Literatuurstudie BI (3899)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels MARTIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niels MARTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Benoit DEPAIRE 
 De heer Greg VAN HOUDT 
 Prof. dr. Marijke SWENNEN 
 Prof. dr. Mieke JANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels