Diagnose en beeldvorming (3903)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Mevrouw Arantxa GONZALEZ-VIEDMA 
 Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Dr. Liesbeth MEYLAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Rana ONDER 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels