Kinesiologie deel 2 (3917)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VANDENABEELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Pieter MEYNS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Abner SERGOORIS 
 Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 Prof. dr. Anouk AGTEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Mevrouw Britt VAN DE HATERD 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Maud VAN DEN BOGAART 
 dr. Michelle WEIJZEN 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 De heer Sim KLAPS 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 Mevrouw Stephanie PAREYN 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kinesiologie deel 1 (3915) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels