Aanval en verdediging (3922)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels HELLINGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bieke BROUX 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annet VAN DE WATERWEG BERENDS 
 Mevrouw Elien LUYTEN 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Jean-Luc RUMMENS 
 Prof. dr. Jeroen BOGIE 
 Prof. Dr. Johan VAN ELDERE 
 Mevrouw Leen HEYENS 
 Mevrouw Mirre DE BONDT 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 Prof. dr. Piet STINISSEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels