Jong en oud: biopsychosociaal model (3933)

Contactpersoon :dr. Joeri CALSIUS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Joeri CALSIUS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Evi VERBECQUE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bo MOERAERT 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 Mevrouw Julie JANSSEN 
 Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stefanie SMEETS 
 Mevrouw Stephanie GOOSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels