Geïntegreerde opdracht bouwkunde (3939)

Contactpersoon :Mevrouw Maryse VERMEIREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Maryse VERMEIREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Peter OP T VELD 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
 dr. ir. ing. Robrecht KEERSMAEKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5,0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Bouwfysica en Installaties 4 (3203) 3,0 stptn
    Draagstructuur 4 (3438) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bouwfysica (2661) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4,0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3,0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen bouwkundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels