Onderzoeksmethodologie (3941)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan VANRIE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan VANRIE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 dr. arch. Barbara ROOSEN 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 ir. Erik PELICAEN 
 Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Mevrouw Josymar RODRIGUEZ ALFONZO 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. dr. Kris PINT 
 Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
 dr. Lieve CUSTERS 
 dr. Micheline PHLIX 
 De heer Nijs DE VRIES 
 Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
 Arch. Stefanie WECKX 
 Mevrouw Steffie DE GAETANO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Seminarie 1 Beelding: feel universally, think globally, act locally (2352) 9,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Onderzoeksseminarie 1 Circulair Bouwen (2353) 9,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Seminarie 1 Mens en Cultuur (2347) 9,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Onderzoeksseminarie 1 Stadsmaken (2350) 9,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels