Instrumentele, technische en communicatieve vaardigheden (3973)

Contactpersoon :Prof. dr. Luc MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Luc MICHIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Evelyne MEEKERS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 De heer Sebastiaan DHONT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels