Klinische chemie (3974)

Contactpersoon :Prof. dr. Joris PENDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joris PENDERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels