Wetenschappelijke vorming deel 1 (4006)

Contactpersoon :Prof. dr. Monique VAN ERUM
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Monique VAN ERUM 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anouk AGTEN 
 Mevrouw Britt VAN DE HATERD 
 dr. Carolien STROUWEN 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 dr. Leen PRENEN 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Nele VANBILSEN 
 Mevrouw Sara PAUWELS 
 Mevrouw Sarah HAESEVOETS 
 Mevrouw Ynse DOOMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,067685,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels