Hoofd en hals (4027)

Contactpersoon :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Co-titularis :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Constantinus POLITIS 
 Prof. Dr. Johan VAN ELDERE 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Sofie VAN CAUTER 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 Prof. dr. Tom CRINS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels