Internationale rapportering en analyse (4041)

Contactpersoon :Prof. dr. Veronique WEETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Veronique WEETS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Nadine LYBAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-AFAVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

2de master handelsingenieur - accountancy en financiering - accountancy trackVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels