Toepassingen in beleidsevaluatie (4044)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim MARNEFFE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim MARNEFFE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Samantha BIELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Diego VAES 
 Mevrouw Marie-Lien GERITS 
 De heer Toon MOONS 
 Mevrouw Ulrike UITDEBROEKS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW - minor beleidsmanagementVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
master TEW-BMVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels