Marketing project (4047)

Contactpersoon :Prof. dr. Sara LEROI-WERELDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sara LEROI-WERELDS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Klara VROLIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Customer Research (2144) 6,0 stptn
    Strategic marketing (2878) 3,0 stptn
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-MARVerplicht1626,0121506,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels