Stromingsmechanica en -machines (4051)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Wim DEFERME
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Wim DEFERME 
  
Co-titularis :ir. Frederik ROGIERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Erik FABRY 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Fysica: golven (3832) 6,0 stptn
    Thermodynamica (4086) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Thermodynamica (4086) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie: optie duurzame procestechnologie of farma en fijnchemie - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: optie voeding en packaging of kunststoffen en packaging deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: pba chemie afstudeerrichting procestechnologie voor alle opties deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels