Mechanisch ontwerpen 2 (4058)

Contactpersoon :ir. Gert VANHEES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Karel KELLENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Genevieve MARTY 
 ir. Gert VANHEES 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 ir. Koen HAAGDORENS 
 ing. Pieter VERDING 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Project Engineering Skills (3833) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels