Gevorderde sterkteleer EM (4064)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Sterkteleer (4087) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels