Chemische analysetechnieken (4073)

Contactpersoon :Prof. dr. Sonja SCHREURS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sonja SCHREURS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Nadia LEPOT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 3,0 stptn
    Statistiek + (4084) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische analyses (4071) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemie schakel (2830) 4,0 stptn
    Statistiek schakel (2915) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische analyses (4071) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba elektronica-ICT 2 - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels