Digitale elektronische schakelingen (4081)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Nele MENTENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Jelle BIESMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Elektronische systemen (3831) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektronische systemen (3831) 5,0 stptn
    Wiskunde 1 schakel (2829) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
2de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus nucleair en medischVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels