Thermodynamica (4086)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Wim DEFERME
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Wim DEFERME 
  
Co-titularis :ir. Frederik ROGIERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dirk WILLEM 
 Prof. dr. Guy BRAMMERTZ 
 De heer Juul GOOSSENS 
 ing. Pieter VERDING 
 Prof. dr. Stan WOUTERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen (gemeenschappelijk pakket)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels