Metabolisme en endocrinologie (4104)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. David CASSIMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Jerome HENDRIKS 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Dr. Kristof THEVISSEN 
 Mevrouw Lena FONTEYN 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels