Portfolio 2 (4106)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim PINXTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 De heer Peter BOGAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Professionele vaardigheden 1.3 (4438) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Portfolio 1 (3815) 4,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeOvergangscurriculum1084,0272727274,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels