Functioneren bij inwendige aandoeningen (4110)

Contactpersoon :Prof. dr. Dominique HANSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dominique HANSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Ine NIESTE 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 dr. Jan SPAAS 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 
 dr. Kirsten QUADFLIEG 
 Mevrouw Lisa MENNENS 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 De heer Maarten VAN HERCK 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Sarah HAESEVOETS 
 dr. Stef FEIJEN 
 De heer Tin GOJEVIC 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Neurologische en inwendige systemen (3932) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels