Functioneren bij pediatrische aandoeningen (4112)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrijn KLINGELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Evi VERBECQUE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte JOHNSON 
 Prof. dr. Eugene RAMECKERS 
 Mevrouw Hanne BASTIAENS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 dr. Ingrid VAN DER VEER 
 Mevrouw Jasmine HOSKENS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Jong en oud: biopsychosociaal model (3933) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels