Functioneren bij geriatrische en psychiatrische populaties (4113)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke SPILDOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
  
Co-titularis :dr. Carolien STROUWEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Bo MOERAERT 
 De heer David REYNAERTS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 dr. Joeri CALSIUS 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Laura CASTERS 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 dr. Nastasia MARINUS 
 Mevrouw Nina JACOBS 
 dr. Paul HEEFFER 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Sara PAUWELS 
 Mevrouw Sofie FAVOREEL 
 Mevrouw Stefanie SMEETS 
 Mevrouw Stephanie GOOSSENS 
 Mevrouw Tine PLATTIAU 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Jong en oud: biopsychosociaal model (3933) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels