Gezondheidspromotie en communicatie deel 2 (4114)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke OPDENACKER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke OPDENACKER 
  
Co-titularis :dr. Kristof HUTS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Brecht VANHEERS 
 De heer David REYNAERTS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 
 Mevrouw Marga SWERTS 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Ruth PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Gezondheidspromotie en communicatie deel 1 (3935) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,067685,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels