wetenschappelijke vorming deel 2 (4115)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf MEESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf MEESEN 
  
Co-titularis :dr. Stefanie VERSTRAELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Joana FRIESKE 
 Mevrouw Kato MICHIELS 
 Prof. dr. Koen CUYPERS 
 dr. Leen PRENEN 
 Mevrouw Melina HEHL 
 De heer Sybren VAN HOORNWEDER 
 De heer Tim NEMETH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Wetenschappelijke vorming deel 1 (4006) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,054544,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels