Data-analyse en statistische modellen 1 (4121)

Contactpersoon :Prof. dr. Thomas NEYENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Thomas NEYENS 
  
Co-titularis :dr. Lisa HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 
 dr. Martijn BOLLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de chemieOvergangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels