Methodologie 2 voor masterproef: Stage (4137)

Contactpersoon :Prof. dr. Johan PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Johan PEETERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An BYLOOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Methodologie 4: Bachelorscriptie (2126) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Masterproef: Rechtswetenschappelijk schrijven (3881) 3,0 stptn
    Masterproef: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek (3878) 3,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Methodologie 4: Bachelorscriptie (2126) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Methodologie 1 voor masterproef: Interdisciplinaire onderzoeksmethoden (4395) 6,0 stptn
    Methodologie 2 voor masterproef: Logica (3880) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenVerplicht903,03030303,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels