Healthy Lifestyle: Exercise Physiology & Physical Activity (4156)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ine NIESTE 
 dr. Jan SPAAS 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenKeuze843,0843,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels