PD: diversiteit en talenten (4161)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke EMMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke EMMERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
 dr. Wendy SCHOUTEDEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Iris DECABOOTER 
 Mevrouw Liesbeth COPPENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 1Overgangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Overgangscurriculum1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels