Vakdidactiek economie basis (4167)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom KUPPENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom KUPPENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte ADRIAENSENS 
 Mevrouw Karolien VLAYEN 
 De heer Kris BOETS 
 Mevrouw Lise JANSSENS 
 De heer Ronny MEERTENS 
 Mevrouw Stefanie SAENEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar handelsingenieur keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuzeKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de toegepaste economische wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels