Student en Maatschappij (4182)

Contactpersoon :Prof. dr. Marc GYSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marc GYSSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart KUIJPERS 
 Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Joke OPDENACKER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakketNa selectie813,040413,0JaJaNiet-numeriek

3de bachelorjaar in de informaticaNa selectie813,040413,0JaJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels