Natuurkunde en Technologie voor informatici (4185)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Sigurd MERTENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels