Onderzoeksportfolio (4194)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris BRIJS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris BRIJS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,081816,0JaJaNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels