Vakdidactiek chemie (4211)

Contactpersoon :Prof. dr. Kristien BRASSINNE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kristien BRASSINNE 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Sandra GROCHOWCZAK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 3,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek initiatie wetenschappen en technologie (4777) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie 1 vakdidactiek W&T en vakdidactiek PAVKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie algemeen met 1 vakdidactiek W&TKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie algemeen met 2 vakdidactieken W&TKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie vakdidactiek medische wetenschappen en 1 vakdidactiek W&TKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels