Deelname aan wedstrijden (4241)

Contactpersoon :Arch. Jo JANSSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Jo JANSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Peter VANDE MAELE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurExtra-curriculair813,027543,0NeeJaNumeriek
2de masterjaar in de architectuurExtra-curriculair813,027543,0NeeJaNumeriek

3de bachelorjaar in de architectuurExtra-curriculair813,027543,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels