Praktische vaardigheden in het wetenschapsonderwijs (4246)

Contactpersoon :dr. Els WIEERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Els WIEERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Sandra GROCHOWCZAK 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
opleidingsonderdelen industriële wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels