Science and technology everywhere (4250)

Contactpersoon :Prof. dr. Katleen DENOLF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katleen DENOLF 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
opleidingsonderdelen wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels