Radiotherapie (4275)

Contactpersoon :Prof. dr. Brigitte RENIERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Brigitte RENIERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Dries COLSON 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus nucleair en medischVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Nucleair en medisch: pba chemie/pba biotechnologie - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Nucleair en medisch: pba elektronica-ICT - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie afst.nucleair en medischVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels