Milieuanalyse: chemisch & radiologisch (4282)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Maarten JANS 
 dr. Nadia LEPOT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische analyses (4071) 4,0 stptn
    Chemische analysetechnieken (4073) 4,0 stptn
    Instrumentele organische karakterisatie (4072) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels