Kwantitatieve onderzoeksmethoden (4298)

Contactpersoon :Prof. dr. Sandra STREUKENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sandra STREUKENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ine UMANS 
 Mevrouw Klara VROLIX 
 Mevrouw Silke VANDERMEULEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels