Stage (4314)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke HERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Nadine SMEYERS 
 Mevrouw Patricia HELLRIEGEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Specificatie volgtijdelijkheid masterproef/bachelorproef/stage
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht56721,056721,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels