Practicum Voeding en Verpakking (4337)

Contactpersoon :Prof. dr. Roos PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roos PEETERS 
  
Co-titularis :Mevrouw Marleen SEGERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Dimitri ADONS 
 dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 
 Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
 Mevrouw Riet HENNO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie 1 (3830) 6,0 stptn
    Kwaliteitsvol en veilig onderzoek (4030) 3,0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4,0 stptn
    Practicum voedingsanalyse en biotechnologie (4468) 3,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische labotechnieken (2564) 3,0 stptn
    Inleiding tot biotechnologie (4467) 5,0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4,0 stptn
    Organische chemie 1 (2516) 4,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Instrumentele analyse (4325) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels